Tingimused

Siin lehel saad tutvuda Inbanki toodete kasutamise üldtingimuste ja lepingute tingimustega. Soovime, et meie toodete kasutamise tingimused oleksid võimalikult lihtsad ja mõistetavad. Oleme välja toonud nii tingimuste kehtivad kui ka vanad versioonid. Kui sul on küsimusi, siis vastame neile hea meelega. Küsimused saada palun e-maili aadressile info@inbank.ee.

Tingimustes viidatud õigusaktidega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.