Hoiused Pane oma säästud intressi teenima

Pane oma säästud intressi teenima

Teenid intressina (bruto)

0.00 €

Aastane intressimäär: -%

Finantsteenust pakub Inbank AS. Intresside summa on maksueelne ja arvutatud eeldusel, et kogu hoiuse summa on lepingu alguse kuupäevaks laekunud meie kontole, kõik hoiuse lepingu jõustumiseks vajalikud tingimused on täidetud ning raha ei võeta hoiuperioodi vältel hoiuselt välja.

Miks hoiustada raha Inbankis?

Inbanki hoius sobib Sulle, kui soovid riskivabalt oma sääste kasvatada. Paiguta vaba raha hoiusele ja pane raha kasvama!

deposit.why.interest.alt

Aastane intress kuni 2.00%

deposit.why.guarantee.alt

Hoiustamine on turvaline: Sinu säästud on kaitstud riikliku Tagatisfondi poolt.

deposit.why.easy.alt

Hoiuse saad avada mugavalt interneti teel.

Tähtajaline hoius

Hoiusesumma 500-300 000 eurot
Hoiuperiood 3-60 kuud
Parim võimalik intressimäär
Hoiuperioodil ei saa raha hoiuselt välja võtta või juurde lisada
Hoiuse automaatse pikenemise korral 0.10% parem intressimäär**
Avan hoiuse
**
Valides hoiuse automaatse pikendamise, on intressimäär pikeneval hoiusel 0.10% võrra kõrgem uue hoiuperioodi esimesel päeval kehtivast intressimäärast.

Hoiuse intressimäärad erakliendile

Oma raha kasvama panemine on lihtne

1

Täida avaldus ja sõlmi leping

Avalduse saad esitada ning hoiuselepingu allkirjastada Inbanki internetipangas ID-kaardi või mobiil-ID abil või meie kontoris.
2

Tuvasta oma isik

Hoiustades üle 15 000 euro, on lepingu jõustumiseks vajalik tuvastada end Omniva või Inbanki kontoris, mille saad valida lepingu sõlmimisel.
3

Tee ülekanne

Kanna hoiustatav summa lepingus näidatud arvelduskontot ning viitenumbrit kasutades Inbanki kontole.

Kanna raha tagasi oma kontole

Hoiuperioodi lõpus saad oma Inbanki kliendikontolt teha väljamakse samale arveldusarvele, mida kasutasid hoiuse avamiseks.

Hoiuse tingimused

Kõik esitatud intressimäärad on protsentides aasta kohta. Intressi arvestamisel lähtume 360-päevasest aastast ja tegelikust päevadest arvust arvestuse perioodi alg- ja lõppkuupäeva vahel.
Esitatud intressimäärad kehtivad hoiustele, mille intressimakse toimub hoiuperioodi lõpus.
Kui tähtajalise hoiuse intressimakse toimub hoiuperioodi alguses, siis lahutatakse intressimäärast 0.30% Kui tähtajalise või paindliku hoiuse intressimakse toimub igakuiselt, siis lahutatakse intressimäärast 0.15%
Ühe kliendi maksimaalne hoiusummade maht on 300 000 eurot. Igal kliendil on õigus avada piiramatul hulgal hoiuseid, kuid nende kogusumma ei tohi ületada ühe kliendi maksimaalset hoiusummade mahtu. Paindlike hoiuste korral arvestatakse ühe kliendi maksimaalse hoiusumma hulka paindliku hoiuse maksimaalset hoiusummat.

Hoiuse automaatne pikenemine

Inbank pakub hoiuperioodil võimalust määrata hoiusele automaatne pikenemine. See tähendab, et pärast valitud perioodi lõppu pikeneb hoiuse kehtivus automaatselt sama perioodi võrra. Näiteks, valides perioodiks aasta ning automaatse pikenemise, pikeneb hoius pärast aastast perioodi veel üheks aastaks. Uueks hoiuseintressiks saab pikenemise päeval kehtiv hoiuseintress, millele lisatakse 0.10%.

Hoiuse turvalisus

Inbankis avatud hoiused on tagatud riikliku Tagatisfondi poolt. Meie klientide hoiused koos kogunenud intressiga on tagatud täies ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot inimese kohta. Täpsemat teavet hoiuste tagamise kohta leiab Tagatisfondi veebilehelt ja Tagatisfondi seadusest. Tutvu ka hoiustaja teabelehega.

Hoiuse ennetähtaegne lõpetamine

Hoiust saab igal ajahetkel ennetähtaegselt katkestada, esitades selleks kirjaliku sooviavalduse aadressil info@inbank.ee. Ennetähtaegse katkestamise puhul ei maksa Inbank hoiuperioodi eest intressi. Hoiusumma maksame tagasi kliendikontole 30 päeva möödumisel. Kui soovid hoiusumma kätte saada varem, on Inbankil õigus küsida ennetähtaegse väljamaksmise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.