Võlakirjaemissioon

Saa osa Eesti panga rahvus­vahelisest kasvust

Võlakirjaemissioon on lõppenud

ib.bonds.header.imageAlt

6 mln €

Emissiooni maht. Ülemärkimisel võimalus
suurendada 12 miljoni euroni.

9%

Intress aastas. Regulaarne tulu makstakse
välja kord kvartalis.

10 aastat

Lunastamise tähtaeg. Ennetähtaegse
lunastamise õigus Finantsinspektsiooni loal
5 aasta möödudes.

Meie edu võti

Oleme sündinud ja kasvanud Eestis, ühes maailma digitaalseimas ärikeskkonnas ning oleme raputamas Euroopa turgu.

Fokusseeritud

Meid toetab suur partnerite võrgustik. Alates 2010. aastast on peamine missioon olnud aidata oma partneritel pakkuda klientidele parimat ostukogemust.

Ettevõtlik

Oleme väljakutseteks valmis ja uutele ideedele avatud. Meil on portfellis mitu edukat ühisettevõtet ja otsime alati uusi välisturge, mida vallutada.

Tehnoloogial põhinev

Täielikult äriprotsessidesse integreeritud modulaarne platvorm on üles ehitatud skaleeritavale tehnoloogiale ja uue põlvkonna krediidiriski juhtimisele.

Kasumlik

Pangalitsents alates 2015. aastast, mis võimaldab juurdepääsu ELi hoiuseturgudele. Nasdaq Balti börsil noteeritud võlakirjad ja 12 aastat kasumlikku kasvu.

Finantsnäitajad

Miljonites eurodes

€182,4 mln

Müügi kogumaht

€15,6 mln

Kogutulu

€2,9 mln

Puhaskasum

Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Laenude ja renditeenuste portfell 765.9 815.9 856.3 937.4 975.1
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist 1.7% 1.3% 1.6% 1.7% 1.5%
Omakapitali puhastootlikkus 57.7% 8.4% 7.3% 10.2% 10.6%

Inbanki allutatud võlakirjade emissioon

Kapitali kaasamise eesmärk on tugevdada panga kapitalibaasi ja panustada seeläbi Inbanki rahvusvahelisse kasvu.

Emissiooni maht

Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni maht on 6 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 12 miljoni euroni.

Periood 10 aastat

Allutatud võlakirjade lunastamise tähtaeg on 10 aastat, sealjuures saab võlakirju enne tähtaega lunastada 5 aasta möödudes. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Nimiväärtus 1000 eurot

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Intress 9% aastas

Intressimakseid teeme kord kvartalis ja anname sellega investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarset tulu.

Noteeritud börsil

Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjadega on investoril võimalik vabalt kaubelda, s.t neid osta ja müüa reguleeritud turul.

Eelised ülemärkimise korral

Ülemärkimise korral võime eelistada kliente, seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja institutsionaalseid investoreid.

Pakkumise ajakava

Inbanki võlakirjade märkimine algab 29. novembril kell 10 ja lõpeb 8. detsembril kell 16. Võlakirjad emiteeritakse 13. detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval ja kauplemine börsil algab 14. detsembril 2023.

ib.bonds.seminar.imageAlt

Investorseminar

Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja ja finantsjuht Marko Varik tutvustasid 1. detsembril kell 14 online-investorseminaril panga strateegiat ja tulemusi.

Küsimused ja vastused

Inbankist

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbankis töötab 410+ inimest 17-st rahvusest. Meie allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

894,000+

aktiivset kliendilepingut

5,400+

aktiivset kaupmeest

8

turgu Europas

ib.bonds.smartChoice.imageAlt

Tee tark valik

Võlakirjaemissiooniga seotud küsimustes palume pöörduda Inbanki asutaja ja juhatuse esimehe Priit Põldoja poole

Võta ühendust