Inbanki võlakirjaemissioon

Saa osa Eesti panga rahvusvahelisest kasvust

Priit Põldoja

Inbank loob digitaalseid finantstooteid, mis ühendavad finantseerimise ja maksed sujuvalt ostmisega. Meie ambitsioon on kasvada äriprotsessidesse integreeritud digitaalsete finantseerimislahendustega Kesk- ja Ida-Euroopa pangaks.


Inbanki allutatud võlakirjade märkimine 30.11–09.12.2021.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb tänaseks kõikides Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Meie kontorites Tallinnas, Riias, Vilniuses, Kaunases, Klaipedas, Varssavis, Gdanskis ja Prahas töötab kokku rohkem kui 290 inimest.

Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. 2020. aastal arvas Financial Times Inbanki 1000 Euroopa kasvuettevõtte hulka.

Inbank

71%

müügikasv 9 kuud

543 mln €

laenuportfell 3.kv 2021

743 000+

aktiivset lepingut

4500+

aktiivset partnerit

Trendid, mis toetavad Inbanki ärimudelit

Oleme heas positsioonis, et kasvada 1 triljoni euro suurusel Euroopa tarbimisfinantseerimise turul, kasutades ära globaalseid e-kaubanduse, „maksa hiljem“ ja rohefinantseerimise trende.

Trendid, mis toetavad Inbanki ärimudelit

Pangandus liigub pankadest välja

Pangandus liigub fintech’idesse. Pakume klientidele finantseerimist seal, kus nad seda vajavad – kauplustes, e-poodides ja veebiplatvormidel.

Digitaliseerimine juhib e-kaubanduse kasvu

Maksed liiguvad veebi. Meie check-out-lahendused on täielikult integreeritud kaupmeeste äriprotsessidesse, tagades klientidele katkematu ostuteekonna.

Maksete ja „maksa hiljem“ turg kasvab kiiresti

Maksmine ja finantseerimine saavad üheks. Inbanki uue põlvkonna “maksa hiljem” lahendused integreerivad finantseerimise sujuvalt ostuteekonda.

Jätkusuutlikkus on maailma nr 1 trend

EL-i rohekokkuleppe toel kasvab kiiresti päikesepaneelide kasutus. Inbanki rohelise järelmaksu abil saavad inimesed teha säästva valiku puhtama energia suunas.

Inbanki edutegurid

Lisaväärtusega

Lisaväärtusega

Tegutseme unikaalse B2B jaotusvõrgustiku kaudu, mis võimaldab meil olla osa lõpptarbijate teekonnast ja kasutada kliendisuhete säilitamisel ristmüüki.

Kasumlik

Kasumlik

Meie ärimudel on olnud kasumlik ettevõtte asutamisest peale. Kuigi üleilmse majanduslanguse tõttu meie kasum 2020. aastal vähenes, oleme sel aastal purustanud mitu ajaloo müügirekordit.

Skaleeritav

Skaleeritav

Tänu skaleeritavale tehnoloogiale ja paindlikule organisatsioonile saame koduturgudel kiiresti kasvada ja Euroopas kohalike juhtivate kaupmeestega koostööd tehes uutele turgudele laieneda.

Jätkusuutlik

Jätkusuutlik

EL-i pangalitsents ja tugev rahvusvaheline investorite baas aitavad tagada kasvu jätkusuutliku finantseerimise. Meie võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Finantsnäitajad

Puhaskasum (miljonites eurodes)

Puhaskasum (miljonites eurodes)

Laenu ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Laenu ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Omakapitali puhastootlikkus

Omakapitali puhastootlikkus

Laenukahjumite osakaal laenuportfellist

Laenukahjumite osakaal laenuportfellist

Inbanki allutatud võlakirjade emissioon

Eesmärk

Pakkumise peamiseks eesmärgiks on tugevdada Inbanki kapitalistruktuuri, säilitamaks riskiga kaalutud varade baasi suurenemise tingimustes piisavalt tugevat kapitalibaasi ja panustades seeläbi ettevõtte rahvusvahelisse kasvu.

Emissiooni maht

Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni maht on 12 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 18 miljoni euroni.

Periood

Allutatud võlakirjade lunastamise tähtaeg on 10 aastat, sealjuures saab võlakirju enne tähtaega lunastada viie aasta möödudes. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Nimiväärtus

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe 1000-eurose nominaaliga võlakirja kohta.

Intress 5,5%

Allutatud võlakirjad on ajaliselt piiratud omavahendid intressiga 5,5% aastas. Intressimakseid teeme kord kvartalis ja anname sellega investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarset tulu.

Ülemärkimine

Ülemärkimise korral eelistame seniseid aktsionäre, töötajaid, võlakirjainvestoreid ja institutsionaalseid investoreid.

Noteeritud börsil

Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjadega on investoril võimalik vabalt kaubelda, s.t neid osta ja müüa reguleeritud turul.

Ajakava

Inbanki võlakirjade märkimine algab 30. novembril kell 10 ja lõpeb 9. detsembril kell 16. Võlakirjad emiteeritakse 15. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval ja noteeritakse börsil 15. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Investorseminar 2. detsembril

Jan Andresoo

Inbanki tänased ja tulevased investorid on oodatud osalema 2. detsembril kell 14 online-investorseminaril, kus Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja ja nõukogu esimees Jan Andresoo tutvustavad panga strateegiat ja finantseesmärke ning vastavad osalejate küsimustele.

Registreeru

Mitte levitamiseks Ameerika Ühendriikides või muus riigis, kus see oleks ebaseaduslik. Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129 (koos hilisemate muudatustega) tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade või väärtpaberite müügiks pakkumine Ameerika Ühendriikides või muus jurisdiktsioonis, kus see oleks ebaseaduslik. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teates viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni („FI“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi väärtpabereid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt www.inbank.ee/volakirjad ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Kontakt

Võlakirjaemissiooniga seotud küsimustes palume pöörduda Inbanki asutaja ja juhatuse esimehe Priit Põldoja poole e-posti aadressil investor@inbank.ee.

Priit Põldoja