Võlakirjad

Inbanki võlakirjade emissiooni eesmärgiks oli tugevdada ettevõtte kapitalistruktuuri ja turupositsiooni, toetada edasist kasvu ja laienemist uutele sihtturgudele ning kindlustada turvaline kapitalipuhver grupi ettevõtetele.


Märkimise tulemused

Inbanki võlakirjade märkimine on jõudnud eduka lõpuni. Võlakirju märgiti kokku 11,089 miljoni euro ulatuses. Ülemärkimise tõttu kasutas Inbank võimalust suurendada emissioonimahtu algselt 5 miljonilt eurolt 6,5 miljonile eurole. Märkimisel osales 698 investorit ning keskmiseks märkimissummaks oli 15 253,1 eurot.

Soovitud mahus jagus võlakirju 60%-le investoritest ning 40% investoritest sai ülemärkimise tõttu märgitust vähem võlakirju. Prospekti tingimuste järgi jaotatakse soovitud mahus võlakirju Inbanki olemasolevatele võlakirjainvestoritele, mis moodustab 865 000 eurot ehk 13,3% emissiooni koguväärtusest.

Teiste investorite puhul rahuldas Inbank täies mahus kõik märkimised kuni summani 5000 eurot. Märkimistele, mis ulatusid üle 5000 euro piiri, jaotati lisaks 41,58% summast, mis ületas 5000 euro piiri. Investorile jaotatud võlakirjade kogus ümardati lähima täisarvuni.

Avaldus investeerimiskonto omanikule

Inbank AS peab võlakirjade intressimaksetelt kohe kinni 20% tulumaksu. Juhul kui ostsite võlakirju läbi investeerimiskonto, teavitage Inbanki soovist saada intressimaksed kätte täies mahus.

Täidan avalduse

Inbanki allutatud võlakiri, 28.09.2026

Väärtpaberi nimiInbanki allutatud võlakiri, 28.09.2026
Väärtpaberi lühinimiINBB070026A
Reguleeritud turgNasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri
Noteerimise kuupäev03.10.2016
ISINEE3300110964
Nimiväärtus1 000 EUR
Väärtpaberite arv6503
Emissiooni maht6 503 000 EUR
Periood28.09.2016 - 28.09.2026
IntressimaksedKvartaalsed
Intressimäär7% aastas

Kauplemisinfo

Kauplemisajalugu

Inbanki tulemustest, tulevikuplaanidest ja võlakirjaemissiooni tingimustest annab ülevaate 12. septembril toimunud veebiseminari salvestus.

Vaatan veebiseminari