Inbanki vahe- ja aastaaruanded

Aastaaruanded

Inbanki aasta- ja vahearuanded sisaldavad informatsiooni meie finantstulemuste, oluliste projektide ning tulevikuplaanide kohta. Avatus ning läbipaistvus oma tegevustes kuulub meie põhiväärtuste hulka.

2019. aasta konsolideeritud aastaaruanne

Meie kasum ületas 2019. aastal esmakordselt 10 miljoni euro piiri. Inbanki laenuportfell kasvas 50% ehk 338 miljoni euroni, hoiuseportfell suurenes aga 57% ja ulatus 2019. aasta lõpus 378 miljoni euroni. Müügimaht oli kokku 305 miljonit eurot, mis on 46% enam kui eelmisel aastal.

Loen veebis Loen PDFina

2016. aasta konsolideeritud aastaaruanne

Aasta 2015 oli Inbanki jaoks märgilise tähtsusega panganduslitsentsi saamise tõttu, ent 2016. aastal sai Inbankist avalik ettevõte, mille väärtpaberid on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ligi kolmekordne kasumikasv eelmise aastaga võrreldes näitab, et Inbanki ärimudel toimib.

Loen veebis Loen PDFina

Üldkoosolekud

Elektrooniline hääletusvorm