Inbanki vahe- ja aastaaruanded

Aastaaruanded

Inbanki aasta- ja vahearuanded sisaldavad informatsiooni meie finantstulemuste, oluliste projektide ning tulevikuplaanide kohta. Avatus ning läbipaistvus oma tegevustes kuulub meie põhiväärtuste hulka.

2016. aasta konsolideeritud aastaaruanne

Aasta 2015 oli Inbanki jaoks märgilise tähtsusega panganduslitsentsi saamise tõttu, ent 2016. aastal sai Inbankist avalik ettevõte, mille väärtpaberid on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ligi kolmekordne kasumikasv eelmise aastaga võrreldes näitab, et Inbanki ärimudel toimib.

Loen veebis Loen PDFina

Üldkoosolekud

Elektrooniline hääletusvorm