Finantstulemused

Puhaskasum (miljonites eurodes)

Puhaskasumi graafik - 5 aastat

Laenu- ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Laenu- ja hoiuseportfelli kasv - 5 aastat
Miljonites eurodes 2016 2017 2018 2019 2020
Laenuportfell 65 93 226 338 402
Hoiuseportfell 65 95 240 378 391
Varade maht 85 126 318 463 490
Omakapital 12 22 36 47 61
Neto intressitulu 8,4 11,0 19,9 31,2 35,2
Neto teenustasutulu 0,1 -0,1 -0,4 -0,8 -1,1
Netotulud 9,2 11,7 21,4 32,0 34,8
Tegevuskulud 4,2 6,7 10,6 16,0 17,3
Ärikasum 5,0 4,9 10,7 16,0 17,5
Laenude allahindluse kulu 3,2 3,5 2,7 6,0 11,5
Puhaskasum 2,6 7,5 9,3 10,0 5,9
Omakapitali puhastootlikkus 26,6% 44,1% 31,9% 23,9% 10,8%
Intressi netomarginaal 13,7% 11,1% 9,5% 8,4% 7,8%
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist 6,4% 4,5% 1,7% 2,1% 3,1%
Kulu/tulu suhe 45,7% 57,8% 49,9% 49,9% 49,7%