Finantstulemused

Puhaskasum (miljonites eurodes)

Puhaskasumi graafik - 5 kvartalit

Laenu- ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Laenu- ja hoiuseportfelli kasv - 5 kvartalit

Puhaskasum (miljonites eurodes)

translation missing: et.investor.financial_results.net_profit.image_alt

Laenu- ja hoiuseportfell (miljonites eurodes)

Laenuportfell Hoiuseportfell

Laenu- ja hoiuseportfelli kasv - 5 aastat
Miljonites eurodes 2015 2016 2017 2018 2019
Laenuportfell 35 65 93 226 338
Hoiuseportfell 30 65 95 240 378
Varade maht 42 85 126 318 463
Omakapital 8 12 22 36 47
Neto intressitulu 3,4 8,4 11,0 19,9 31,2
Neto teenustasutulu 0,0 0,1 -0,1 -0,4 -0,8
Netotulud 4,0 9,2 11,7 21,4 32,0
Tegevuskulud 2,6 4,2 6,7 10,6 16,0
Ärikasum 1,5 5,0 4,9 10,7 16,0
Laenude allahindluse kulu 1,0 3,2 3,5 2,7 6,0
Puhaskasum 0,9 2,6 7,5 9,3 10,0
Omakapitali puhastootlikkus 14,5% 26,6% 44,1% 31,9% 23,9%
Intressi netomarginaal 12,3% 13,7% 11,1% 9,5% 8,4%
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist 4,0% 6,4% 4,5% 1,7% 2,1%
Kulu/tulu suhe 63,2% 45,7% 57,8% 49,9% 49,9%
Miljonites eurodes Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Laenuportfell 226 246 276 310 338
Hoiuseportfell 240 276 273 375 378
Varade maht 318 341 338 446 463
Omakapital 36 38 41 44 47
Neto intressitulu 6,6 6,8 7,6 8,2 8,7
Neto teenustasutulu -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Netotulud 6,7 6,8 8,0 8,3 9,0
Tegevuskulud 3,6 3,3 4,1 3,9 4,8
Ärikasum 3,1 3,5 3,9 4,4 4,2
Laenude allahindluse kulu -0,4 1,2 1,8 1,9 1,2
Puhaskasum 3,0 2,0 2,3 2,2 3,4
Omakapitali puhastootlikkus 34,9% 22,2% 23,6% 20,7% 30,0%
Intressi netomarginaal 9,5% 8,7% 9,4% 8,6% 7,9%
Laenukahjumite osakaal laenuportfellist -0,7% 2,1% 2,7% 2,6% 1,5%
Kulu/tulu suhe 53,3% 48,6% 50,9% 46,7% 53,0%