Tingimused

Siin lehel saate tutvuda Inbanki teenuste kasutamise üldtingimuste ja lepingute tingimustega. Soovime, et meie teenuste kasutamise tingimused oleksid Teile võimalikult lihtsad ja mõistetavad. Oleme välja toonud nii kehtivad kui vanad tingimuste versioonid. Kui Teil on küsimusi, siis vastame Teile hea meelega. Küsimused palun saatke e-posti teel info@inbank.ee.

Kehtivad tingimused

Tingimused Kehtivad alates
Üldtingimused 22.04.2015
Kliendilepingu tingimused 22.04.2015
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted 22.04.2015
Kliendiandmete volitatud töötlejad 01.11.2016
Kaebuste lahendamise kord 22.04.2015
Veebilehe kasutamise tingimused 22.04.2015

Hoiused

Tingimused Kehtivad alates
Tähtajalise hoiuse lepingu tingimused 01.01.2018
Paindliku hoiuse lepingu tingimused 01.01.2018
Hoiustaja teabeleht 31.05.2016

Järelmaks

Tingimused Kehtivad alates
Osamaksetega tasumise müügilepingu tingimused 22.04.2015
Järelmaksu lepingueelne teave 22.04.2015

Laen

Tingimused Kehtivad alates
Laenulepingu tingimused 17.08.2015
Laenu lepingueelne teave 17.08.2015

Inbank Liising AS

Tingimused Kehtivad alates
Täisteenusliisingu lepingu tingimused 01.08.2016
Sõiduki pildistamise juhend 01.08.2016
Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhend 01.08.2016

Tingimustes viidatud õigusaktidega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.