Hoiuseintresside tulumaksustamine

Alates 2018. aastast on riik maksustanud pangahoiuselt teenitud intresse, mille väljamakse leiab aset 2018. aastal või hiljem. Hoiuseintressilt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Siit leiate peamised uuest tulumaksuseadusest tulenevad muudatused, mis võivad Inbanki hoiustajate jaoks aktuaalsed olla. Tulumaksukohustuse edasilükkamise tingimusi puudutavate täpsemate küsimuste korral palume tutvuda tulumaksuseadusega või pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Avan hoiuse Vaatan intressimäärasid

Seadusemuudatus puudutab kõiki eraisikute pangahoiuseid, mille intressi väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem. Muudatus rakendub ka neile hoiusetele, mis avati enne seaduse uue redaktsiooni jõustumist, kuid mille intressi väljamakse toimub alates 2018. aastast.

Tulumaksu peab Inbank alates 01.01.2018 välja makstud hoiuseintressidelt kinni ise. Kui kasutate hoiustamiseks investeerimiskontot, ent pole sellest Inbanki teavitanud, tehke seda kindlasti esimesel võimalusel internetipangas.

Teenitud intressilt on tulumaksu tasumist võimalik edasi lükata siis, kui kasutate hoiustamisel tulumaksuseaduses nimetatud investeerimiskontot. Kasutades investeerimiskontot seaduses toodud tingimustel, tuleb tulumaks tasuda alles intressisumma kasutusele võtmisel, mitte konkreetse hoiuperioodi lõppemisel. Investeerimiskonto kohta saate täpsemat infot ka Maksu- ja Tolliametist.

Kui kasutate hoiustamiseks investeerimiskontot ning soovite tulumaksukohustust edasi lükata, teavitage sellest Inbanki esimesel võimalusel internetipangas.

Selleks logige sisse, avage “Hoiuste ülevaade”, valige konkreetne hoius, vajutage nupul “Muudan” ning seejärel saate linnukesega määrata, kas Inbank peab sellelt hoiuselt tulumaksu kinni või mitte. Kui edastate soovi hoiuseintressilt mitte tulumaksu kinni pidada, peate nii investeerimiskontot kui ka muid võimalusi kasutades kinnitama, et Teil on selleks seaduslik alus. Sooviavaldus tuleb teha iga hoiuse jaoks eraldi.

Kui Teil puudub ligipääs internetipangale, siis saate esitada vabas vormis avalduse meie klienditeenindusele e-posti info@inbank.ee teel või Inbanki kontoris. Palun täpsustage avalduses, millistele hoiustele Teie soovi kohaldada.

Internetipangas saate sooviavaldust esitada või seda muuta kuni 1 päev enne intressi väljamakset, ning Teie sooviavaldus jõustub koheselt. Kui teavitate meid muul viisil, siis tuleb sooviavaldus esitada vähemalt 4 tööpäeva enne intressi väljamakset.

Hoiuse pikendamise teel ei ole võimalik tulumaksu tasumist edasi lükata. Hoiuse pikendamisel toimub eelmiselt hoiuselt intresside väljamakse Teie Kliendikontole Inbankis (kui pikendatakse vaid põhiosa) või uuele hoiusele (kui pikendatakse hoiusummat koos intressiga), mistõttu kuulub väljamakstud intress kohe tulumaksustamisele.

Pangahoiuselt teenitud intresside andmed hakkavad Teie eeltäidetud tuludeklaratsioonil automaatselt kajastuma alates 2019. aastast.