Intressimäärad

Aastased intressimäärad

Ajaperiood Tähtajaline hoius Paindlik hoius
3 kuud 0,50% -
6 kuud 0,75% 0,50%
9 kuud 1,00% -
12 kuud 1,75% 0,75%
18 kuud 1,50% -
24 kuud 2,00% 1,00%
36 kuud 2,25% -

Intressimäärad kehtivad ainult hoiustele, mille intressimakse toimub hoiuperioodi lõpus.

Avan hoiuse Kalkulaator

Kui tähtajalise hoiuse intressimakse toimub hoiuperioodi alguses, siis lahutatakse intressimäärast 0,30%
Kui tähtajalise või paindliku hoiuse intressimakse toimub igakuiselt, siis lahutatakse intressimäärast 0,15%

Intressimäärad hoiuse automaatse pikenemise korral

Tähtajaline hoius Paindlik hoius
Automaatselt pikenenud hoiusele rakendatakse uue hoiuperioodi esimesel päeval kehtiva intressimäära suurendamist 0,10% võrra Ei rakendata

Paindliku hoiuse sisse- ja väljamaksed

Maksimaalne paindliku hoiuse hoiusumma Kahekordne hoiuse algsumma
Maksimaalne väljamaksete summa paindlikult hoiuselt 50% hoiuse algsummast

Sisse- ja väljamaksete arv ei ole piiratud.

Minimaalsed ja maksimaalsed hoiusummad

Tähtajaline hoius Paindlik hoius
Minimaalne hoiusumma ühe hoiuse kohta 500,00 EUR 1 000,00 EUR (minimaalne algsumma)
Maksimaalne hoiusumma ühe hoiuse kohta 300 000,00 EUR 25 000,00 EUR (maksimaalne algsumma)
Ühe kliendi maksimaalne hoiusummade summa 300 000,00 EUR*

* Igal kliendil on õigus avada piiramatul hulgal hoiuseid, kuid nende hoiuste kogusumma ei tohi ületada ühe kliendi maksimaalset hoiusummade summat. Paindlike hoiuste korral arvestatakse ühe kliendi maksimaalse hoiusumma hulka paindliku hoiuse maksimaalset hoiusummat.

Kliendikonto intressimäärad

Kliendikonto aastane intressimäär 0,00%

Kõik esitatud intressimäärad on protsentides aasta kohta. Intressi arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tegelikust päevadest arvust arvestuse perioodi alg- ja lõppkuupäeva vahel.

Hoiustel olevad vahendid on tagatud Tagatisfondi seaduses ja teabelehes toodud ulatuses ja korras. Tutvun hoiustaja teabelehega.