Avan hoiuse

Võrdlen hoiuseid


Tähtajaline hoius

Aastane intressimäär: - %

Teenite intressina (bruto) *
- EUR

 • Väga hea intressimäär
 • Hoius on tagatud
 • 0,10% parem intressimäär pikenevale hoiusele automaatse pikendamise korral **

Paindlik hoius

Aastane intressimäär: - %

Teenite intressina (bruto) *
- EUR

 • Väga hea intressimäär
 • Hoius on tagatud
 • Võimalus pool summast intressi kaotamata välja võtta
 • Võimalik suurendada hoiusummat sama intressimäära juures kahekordseks
* Intresside summa ja kogusumma on maksueelne ja arvutatud eeldusel, et kogu hoiuse summa on lepingu alguse kuupäevaks laekunud meie kontole, kõik hoiuse lepingu jõustumiseks vajalikud tingimused on täidetud, ning raha ei lisata ega võeta hoiuperioodi vältel hoiuselt välja.
** Kui valite automaatse pikendamise, on intressimäär pikeneval hoiusel 0,10% võrra kõrgem uue hoiuperioodi esimesel päeval kehtivast intressimäärast.

Miks hoiustada raha Inbankis

Raha hoiustamine on lihtsaim viis teenida oma rahalt tulu. Te ei pea ise mitte midagi muud tegema, kui valima kahe variandi vahel - tähtajaline hoius või paindlik hoius. Inbank teeb pidevalt häid pakkumisi, meie toode on pidevas muutumises, sest meie eesmärk on, et kliendil peab olema vabadus valida parimat.

Inbank AS on pank. Seetõttu on meie klientide hoiused tagatud Tagatisfondi poolt. Meie klientide hoiused koos kogunenud intressiga hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot. Täpsemat teavet hoiuste tagamise kohta, samuti erisuste kohta, saab Tagatisfondi veebilehelt ja Tagatisfondi seadusest.

Tähtajaline hoius sobib Teile ...

 • kui teil on vaba raha, mida Te igapäevaselt ei kasuta
 • Teil on soov rohkem teenida
 • Te mõtestate oma rahaasju pikas perspektiivis

Paindlik hoius sobib Teile ...

 • kui teil on vaba raha, mida Te igapäevaselt ei kasuta
 • kui Te soovite võimalust ilma intressi kaotamata osa hoiusest välja võtta
 • kui tahate hiljem hoiusele lisada raha juurde algse intressimäära juures

Raha hoiustamine Eestis

Kõige ebaotstarbekam on kodus või arvelduskontol seisev raha. Eestis seisab üle 70% rahast lihtsalt tavalisel pangakontol, mille intressimäärad on nullilähedased. Inbank kutsub üles võimalikult palju inimesi oma rahast rohkem kasu saama. Tänu teadlikule raha hoiustamisele võite igal aastal teenida märkimisväärset tulu.

Kalkulaator Avan hoiuse Intressimäärad